Make your own free website on Tripod.com

alakurd.gif

gulakam

Home | hanasa | Blank page | Links | Hawalakan | radwekan | Family Photo Album | gulakam | My Resume | miusic | yahoo email | Kurdistan
har bje kaka arram
am gula ba kakaarram
baba bch kolanaka

sta60035.jpg

gwll.gif

258.gif

1086126925.gif

97419678ilpxtn_ph.jpg

Amber's Flower Shop
in kurdsitan

ward.gif

zr29.gif

China Garden